Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Bin

Binas betydelse

Bin producerar honung, men de har också en mycket stor betydelse i pollineringen av Bin vid flustretBin vid flustretbåde odlade och vilt växande växter. Tack vara bina ökar både skörden och frömängden för många arter. En jämn och god pollinering gör att både bär och frukter blir av vacker och hög kvalitet. Pollineringen ger också en jämn mogning av skörden samt ökar på oljeinnehållet i oljeväxter.

Livsviktiga för matproduktionen

Insektspollinering uppskattas till ett värde av 153 miljarder euro. Bina uppskattas att pollinera 75 - 85 % av världens växter. Därmed är alltså binas andel i världens matproduktion av avgörande betydelse.

Pollineringsvärde över 60 miljoner euro

Pollinering är biodlarverksamhetens mest värdefulla bidrag i Finland.  Den är uppskattad till ett värde över 60 miljoner. Detta är mer än 11 gånger större än värdet på den producerade honungen.

Mångfalden gagnas

Bin pollinerar också naturväxter. Bl.a. blåbärs och lingon skörden stiger betydligt tack Ett öppnat bo uppifrån settEtt öppnat bo uppifrån settvare bipollinering. 

Binas värde för värdefulla naturväxter och till mångfalden är omöjlig att uppskatta. De är i varje fall en mycket viktig del av hela ekosystemet. 

Andra viktiga pollinerare är bl.a. humlor.

  

Allmänt om bisamhället

 • Bisamhället består av 20 000 - 75 000 individer, Kaka full med täckta yngelKaka full med täckta yngelmängden varierar med årstiden.
 • Bisamhället består av tre olika bin: drottningen, några hundra drönare, samt tiotusentals arbetarbin. Drottningens uppgift är att lägga ägg och hon är mamma till alla individer i samhället.
 • Drönarna befruktar drottningen under parningsflygningen. Drönarnas livstid är enbart 1 - 2 månader. Om han lyckas para sej med drottningen bryts bak-kroppen sönder och han dör genast. Arbetsbina kör bort drönarna ur samhället till vintern.

 • Arbetsbina har olika uppgifter beroende på ålder. De kan t.ex. jobba som ambin eller vaktbin, men i slutet av sin livstid är de flygbin och samlar pollen, vatten och nektar till samhällets olika behov.

 • Bina flyger omkring sitt bo i en radie på 2 - 3 km. Ett arbetsbi flyger ungefär 600 km under sitt korta liv.

 • Biet börjar behandla nektarn redan under färden på väg tillbaka till boet, Kaka full med honungKaka full med honungdär man accepterar enbart nektar med hög kvalitet och högt innehåll av socker.

 • Ett samhälle producerar i medeltal ungefär 40 kg/år, men är mycket beroende av väderförhållanden.

 • Biets livslängd under sommaren är 4 - 5 veckor. Övervintrarnas livslängd kan vara 6 - 9 månader. 

Bisamhället lever med årstiderna 

 • Biet går inte i dvala på vintern. De bildar i boet ett s.k. vinterklot runt drottningen. Där håller de sej i rörelse och äter. Bina i yttersta kanten är tätt intill varandra och håller upp värmen genom att surra med vingarna.
 • Första varma dagen på våren ger sej bina ut på rensningsflygning, vilken är av storEn svärm som vi lyckades fångaEn svärm som vi lyckades fånga nöd eftersom bina inte tömmer tarmen under hela vintern.
 • På våren börjar bina med att samla pollen som mat till larverna. Vårens viktiga växter är vide och al. 
 • Den egentliga insamlingen av nektar påbörjas i samband med maskrosens blomning. Några andra mycket betydliga nektarväxter är hallon, blåbär, lingon, lupin, ryps och raps samt klöverväxter. 
 • Bina förökar sej genom svärmning. Då beger sej drottningen iväg med 10 000 - 50 000 arbetsbin för att söka sej ett nytt bo. I det gamla boet blir ungefär lika många bin samt en drottning på kommande.  De samlar sej typiskt i något träd i närheten av det gamla boet tills de utsända spanarna har hittat en lämplig plats att slå sej ner i för gott. Under dessa kritiska timmar är det ännu möjligt att fånga svärmen och placera den i ett nytt bo. Detta är ett mycket fascinerande händelseförlopp för biodlaren.
 • Äggproduktionen avtar i augusti - september varvid bina gör sin sista tömningsflygning och gör sitt vinterklot.